Vejledninger om certificeredes virke

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Vejledninger

Vejledningen beskriver overordnet, hvornår en certificeret statiker eller brandrådgiver skal anvendes, herunder brugen af en anerkendt statiker i overgangsperioden for kommunens tekniske byggesagsbehandling. Desuden beskrives overordnede forhold vedr. dokumentation for statik og brandforhold i brand- og konstruktionsklasse 2-4.
Vejledningen angiver, hvornår der skal anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver i forbindelse med en evt. ansøgning om byggetilladelse til opsætning af transportable konstruktioner. 
Kapitel 32 angiver de forhold, som er sammenfaldende for den certificerede statiker og brandrådgivers virke, herunder formålet med og grundlaget for virket.

Herudover er begreberne assistance og uddelegering defineret og eksemplificeret.

Kapitel 33 angiver og uddyber den certificerede statikers minimumsvirke, når denne er udarbejdende eller kontrollerende, herunder når udfærdigelsen af dele af den statiske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente personer, eller der anvendes assistance hertil.


Herudover angives forhold ved overdragelse af et igangværende byggeprojekt mellem to certificerede statikere.

Kapitel 34 angiver og uddyber den certificerede brandrådgivers minimumsvirke, når denne er udarbejdende eller kontrollerende, herunder når udfærdigelsen af dele af den brandtekniske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente personer, eller der anvendes assistance hertil.


Herudover angives forhold ved overdragelse af et igangværende byggeprojekt mellem to certificerede brandrådgivere.