Krav til bærende konstruktioner

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Byggearbejder, der omfatter bærende konstruktioner, der kan indplaceres i konstruktionsklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for bærende konstruktioner, der indgår i transportable konstruktioner.

Forhold vedr. bærende konstruktioner er behandlet i flere af bygningsreglementets kapitler og bilag og er opdelt i regler for byggeri i hhv. konstruktionsklasse 1 og konstruktionsklasse 2-4.

I bygningsreglementet er der tillige regler om en produktcertificering af visse transportable konstruktioner, jf. bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.