Krav vedrørende certificeringsordningen

Bygningsreglementet 2018 udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder i udgangspunktet skal leve op til. Bygningsreglementet stiller krav om, at der for visse dele af byggeriet tilknyttes brandrådgivere og statikere, der er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, også kaldet certificeringsbekendtgørelsen.

Reglerne for certificering af statikere og brandrådgivere er reguleret i certificeringsbekendtgørelsen. Certificeringsbekendtgørelsen indeholder regler om akkrediteringsorganet, certificeringsorganerne, samt hvilke krav man skal opfylde for, at blive certificeret rådgiver, f.eks. krav til personens kvalifikationer, kompetencer og erfaring.

Bekendtgørelsen indeholder også regler om certificeringsorganets kontrol med de certificerede rådgivere, derudover en løbende kontrol - består af en årlig kontrol og en re-certificering hvert femte år.

Relevante bekendtgørelser