Vejledninger om certificeringsordningen

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, også kaldet certificeringsbekendtgørelsen, indeholder regler om certificeringsordningerne, herunder akkrediteringsorganet, certificeringsorganerne, samt hvilke krav man skal opfylde for at blive certificeret rådgiver.

Til certificeringsbekendtgørelsen er der udarbejdet en vejledning som beskriver, hvordan kravene i certificeringsbekendtgørelsen kan opfyldes, hvis du ønsker at blive certificeret brandrådgiver eller statiker. I vejledningen kan du læse om den dokumentation, som kan ligge til grund for certificeringsorganernes bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer, kompetencer og erfaring samt certificeringsorganernes bedømmelseskriterier. 

Vejledningen beskriver ligeledes certificeringsorganets kontrol med de certificerede, herunder også de forhold, der kan medføre bortfald af certificering.

Vejledning

Indeholder en beskrivelse af certificeringsorganernes bedømmelsesgrundlag og -kriterier for certificering af statikere og brandrådgivere, herunder opretholdelse og bortfald af certificering.