Opdatering af vejledning til BR18 om forsamlingstelte og midlertidige camping- og salgsområder

Publiceret 08-02-2023

Opdatering af vejledning til BR18 om forsamlingstelte og midlertidige camping- og salgsområder.

Opdatering af vejledning til BR18 om forsamlingstelte og midlertidige camping- og salgsområder.

Social- og Boligstyrelsen har 8. februar 2023 revideret følgende vejledning: Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for forsamlingstelte, midlertidige campingområder og midlertidige udendørs salgsområder.

Bilaget er en opdatering af Bilag 11 - Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder udgivet 23. april 2021

Med denne udgivelse opdateres bilaget i overensstemmelse med ændringerne i medfør af: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), BEK nr. 1030 af 27/06/2022, herunder opdatering af Bygningsreglementets (BR18) § 6f vedrørende midlertidige udendørs camping- og salgsområder og lignende. 

De væsentligste opdateringer af bilaget omfatter:

  • Præcisering af, at bilaget kun er gældende for udendørs salgsområder.
  • Præcisering af, hvornår der skal søges byggetilladelse eller ske meddelelse til kommunalbestyrelsen.
  • Definitioner af de forskellige typer af telte, som bilaget omfatter.
  • Præcisering af regler for salgsboder og salgsområder.

 

Bilag 11 kan hentes via følgende link:

Bilag 11 (nyt vindue)

Bilag 11 med ændringsmarkeringer (nyt vindue)