Nye præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse

Publiceret 12-03-2021

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et nyt bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand:

 

Bilag 15 - Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet byggeri end enfamiliehuse og lign.

 

Du kan se bilaget via linket nedenfor.

Ændringer i vejledninger og bilag

 

Bolig- og Planstyrelsen har henholdsvis den 4. og 8. marts 2021 opdateret følgende vejledninger og bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand:

 

  • Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand
  • Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
  • Kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegrationstest
  • Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
  • Bilag 12: Præ-accepterede løsninger – brandtekniske installationer
  • Bilag 13: Udfærdigelse af planer i forhold til brand

 

Ændringerne omfatter bl.a. opdateringer som følge af de ændringer i bygningsreglementet, der trådte i kraft henholdsvis den 1. juli 2020 og den 1. januar 2021, præcisering af uklarheder samt rettelse af indrapporterede fejl. Der er ikke ændret på det givne sikkerhedsniveau ved denne opdatering.

 

Du kan se de opdaterede vejledninger og bilag både med og uden ændringsmarkeringer via linket nedenfor.