Nyt webinar om indplacering af byggeri i konstruktionsklasse

Publiceret 09-04-2021

Bolig- og Planstyrelsen afholder i samarbejde med Bygherreforeningen et webinar om indplacering af byggeri, herunder ombygninger i konstruktionsklasser i henhold til BR 18, kapitel 26 (§ 485 - § 489). Indplacering af byggeri i konsekvensklasser vil kun blive behandlet perifert.  

 

Webinaret afholdes 14. april 8.30-9.30 og henvender sig primært til bygherrer, certificerede rådgivere, kommuner, entreprenører samt rådgivere og teknikere, der projekterer, udfører og kontrollerer byggearbejder af bærende konstruktioner.

 

Webinaret er gratis, men kræver tilmelding via Bygherreforeningens hjemmeside. Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig via linket nedenfor.

Ændringer i vejledninger og bilag

 

Bolig- og Planstyrelsen har henholdsvis den 4. og 8. marts 2021 opdateret følgende vejledninger og bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand:

 

  • Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand
  • Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
  • Kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegrationstest
  • Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
  • Bilag 12: Præ-accepterede løsninger – brandtekniske installationer
  • Bilag 13: Udfærdigelse af planer i forhold til brand

 

Ændringerne omfatter bl.a. opdateringer som følge af de ændringer i bygningsreglementet, der trådte i kraft henholdsvis den 1. juli 2020 og den 1. januar 2021, præcisering af uklarheder samt rettelse af indrapporterede fejl. Der er ikke ændret på det givne sikkerhedsniveau ved denne opdatering.

 

Du kan se de opdaterede vejledninger og bilag både med og uden ændringsmarkeringer via linket nedenfor.