Opdaterede, præ-accepterede løsninger for etageboligbyggeri

Publiceret 17-06-2021

Bolig- og Planstyrelsen har 17. juni 2021 opdateret Bilag 2 – Præ-accepterede løsninger for etageboligbyggeri til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Opdateringerne i version 1.3 omfatter primært indsættelse af følgende afsnit, som ikke var blevet indarbejdet i version 1.2, udsendt 9. juni 2021.

I afsnit 2.3.2.3 er indsat følgende:
”Ved indretning af altan eller tagterrasse med et areal på højst 150 m² til den enkelte boligenhed i bygningsafsnit med etageboligbyggeri med gulv i øverste etage højst 45 m over terræn, kan adgang ske via boligen uden, at der stilles krav om visuel kontakt eller adgang via flugtvejstrappe eller sikkerhedstrappe. Hvor altan eller tagterrasse har funktion som redningsåbning fra bagvedliggende rum, skal redningsberedskabet kunne foretage stigerejsning.”

I afsnit 4.2.7.6 er indsat følgende.
”Bygningsafsnit med etageboligbyggeri, der vil være opdelt i mange selvstændige brandceller, og hvor risikoen for brandspredning derfor er lille, kan udføres med trappeforbindelse mellem trapperum og kælder uden forrum, hvis evakueringsmulighederne er suppleret med åbne altaner til alle boligenheder, hvorfra personer kan reddes ned ved hjælp af redningsberedskabets stiger. Højden til gulv i øverste etage må i denne forbindelse højst være 22 m over terræn. Såfremt højden til underkant af øverste redningsåbning er mere end 10,8 m over terræn skal der udføres befæstet brandredningsareal på altansiden af bygningen.”

Herudover er opdateret med enkelte redaktionelle korrektioner.