Opdaterede, præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

Publiceret 03-01-2022

Bolig- og Planstyrelsen har 3. januar 2022 opdateret Bilag 1a – Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Opdateringerne sker som en konsekvens af ændringerne i Bygningsreglementet pr. 1. januar 2022, og bilaget omfatter nu præ-accepterede løsninger for enfamiliehuse på højst 3 etager over terræn og højst 600 m2 etageareal.

 

Herudover er bilaget opdateret med en række figurer ligesom der er foretaget redaktionelle rettelser.

 

Du kan se bilaget via linket nedenfor:

 

Link til Bilag 1a: Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse