Opdateret FAQ om årlig kontrol af certificeredes virke

Publiceret 08-07-2021

Bolig- og Planstyrelsen har opdateret en FAQ om, hvordan certificeringsorganer kan foretage årlig kontrol af den certificeredes virke, således at FAQ´en er i overensstemmelse med certificeringsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juli 2021:

 

  • Hvordan foretages den årlige kontrol af den certificeredes virke?