Opdateret vejledning til bygningsreglementet vedrørende eftervisning og brandteknisk begrundet vurdering

Publiceret 30-09-2021
Bolig- og Planstyrelsen har 28. september 2021 opdateret Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 8: Eftervisning. 

I kapitlet er brandteknisk begrundet vurdering tilføjet som metode til eftervisning, og der gives eksempler på eftervisning ved brug af metoden. Der er desuden tilføjet et eksempel på komparativ analyse omhandlende træbyggeri i 9 etager.

I kapitlet er der yderligere foretaget præciseringer og ændringer på baggrund af modtagne kommenteringssvar, ligesom der er foretaget redaktionelle rettelser. 

Du kan se kapitel 8 om Eftervisning via linket nedenfor.