Relevante ændringer i BR18 gældende fra den 1. januar 2021 vedrørende anvendelse af certificerede statikere

Publiceret 01-01-2021
  • Overgangsgangsperioden for anvendelse af anerkendte statikere er forlænget til 1. januar 2022.
  • Krav om anvendelse af en bygværksprojektende er fjernet.
  • Vejledningen til kapitel 1 og 28 opdateres samtidig med opdateringen af tekster angående hvorledes ansøgeren kan sikre sig, at dokumentationen for bærende konstruktioner er koordineret, samlet og udgør et hele.

    Byggeripostkassen