Reviderede vejledninger til BR18 kapitel 32, 33 og 34 om de certificerede statikeres og brandrådgiveres virke

Publiceret 03-08-2022

Reviderede vejledninger til BR18 kapitel 32, 33 og 34 om de certificerede statikeres og brandrådgiveres virke

Bolig- og Planstyrelsen har revideret vejledningerne til BR18, kapitel 32, 33 og 34 om de certificerede statikeres og brandrådgiveres virke. Vejledningerne er således i overensstemmelse med seneste ændringsbekendtgørelse til bygningsreglementet BEK nr. 1030 af 27. juni 2022.

Vejledningerne er opdateret for så vidt præcisering af anvendte begreber, den certificeredes virke, herunder brug af assistance og uddelegering og indføjelse af en ny model for den certificeredes virke for dokumentation, som den certificerede skal være bekendt med, men som den certificerede hverken har udfærdiget, udfærdiget ved assistance eller uddelegeret.

Herudover er vejledningerne generelt omstruktureret, således at strukturen følger de øvrige vejledninger til bygningsreglementet.

Målgruppen er primært de certificerede statikere og brandrådgivere, men er også rettet mod øvrige aktører såsom ansøgere, projekterende, designere og udførende, der bl.a. medvirker til udarbejder eller kontrollerer dokumentation af bærende konstruktioner og brandforhold for byggerier.

 

Du kan se vejledningerne via linket nedenfor.

Link til vejledning til BR18 kapitel 32 (Nyt vindue)

Link til vejledning til BR18 kapitel 33 (Nyt vindue)

Link til vejledning til BR18 kapitel 34 (Nyt vindue)