Revideret vejledning til certificeringsbekendtgørelsen

Publiceret 06-07-2022

Revideret vejledning til certificeringsbekendtgørelse

Bolig- og Planstyrelsen har revideret vejledningen til certificeringsbekendtgørelsen, således at den er i overensstemmelse med bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, bek. nr. 1304 af 17. juni 2021.

De største ændringer er foretaget i vejledningens afsnit 7, Kontrol og opretholdelse af certificering, samt tilføjelse af vejledning i forhold til certificering med begrænset gyldighedsområde i vejledningens afsnit 4.5 og 5.4, mens der i de øvrige kapitler er foretaget redaktionelle og mindre ændringer.

Målgruppen er bl.a. akkrediteringsorganet, certificeringsorganer samt certificerede statikere og brandrådgivere og ansøgere hertil. Vejledningen ses via dette link: Revideret vejledningen til certificeringsbekendtgørelsen