Revision af vejledninger om byggeri

Publiceret 11-03-2021

Bolig- og Planstyrelsen har revideret en række vejledninger om byggeri i januar 2021. Se her hvilke vejledninger det drejer sig.

Nedenstående skema viser hvilke vejledninger det drejer sig om og beskriver i en kort tekst hvad der er ændret.

 

Titel på de opdaterede vejledninger – januar 2021 Kort tekst om hvad der er ændret i vejledningerne
Vejledning til kap. 1 om de administrative bestemmelser Vejledningen er uddybet i forhold til hvad der forstås ved færdigproducerede sanitetsbygninger og justeret i forhold til koordinering og samling af den statiske dokumentation, samt ændret i forhold til den bygværksprojekterende.
Vejledning om transportable konstruktioner Vejledningen er opdateres i overensstemmelse med ændringerne i BR 18 § 6 b og 6 d, der trådte i kraft 1. januar 2021.
Vejledning til kap. 5 om brand, bilag 11 e om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørs arrangementer Vejledningen er opdateres i overensstemmelse med ændringerne i BR 18 § 6 b og 6 d, der trådte i kraft 1. januar 2021.
Vejledning til BR18 kap. 1 om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på 50,0 m² Vejledningen er ændret i overensstemmelse med ændringen af BR18, 1. januar 2021, hvor afstandskravet til vej i kap. 8 er ophævet. Vejledningsteksten om drivhuse er ligeledes ændret.
Vejledning om bygningsreglementets kapitel 8 - byggeret og helhedsvurdering, kapitel 20 - ubebyggede arealer ved bebyggelse og kapitel 23 - beregningsregler Vejledningen er primært tilpasset den ændrede bestemmelse om afstand og højde mod vej, herunder en del konsekvensrettelser.
Vejledning til BR18 kapitel 28 - Dokumentation af bærende konstruktioner §494, §498, §499 og §503 Vejledningen til kapitel 28 er udvidet med vejledning til de overordnede krav til dokumentation for bærende konstruktioner jf. § 494 samt ændring af vejledningen til start- og sluterklæringen.
Vejledning om ofte rentable konstruktioner – kapitel 11 Vejledningen er justeret for hvad der er fugtteknisk forsvarligt i terrændæk.
Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug – kapitel 11 Vejledningen er uddybet i forhold brugen af funktionsruder og der er desuden foretaget mindre tilføjelser omkring bygninger med blandet anvendelse og vedvarende energi.
Ladestandervejledningen Der er foretaget en række forskellige uddybninger af hvornår og hvordan kravene i ladestanderbekendtgørelsen gælder. Herunder hvordan bygninger som klubhuse til idrætsfaciliteter udløser kravene og der er tilføjet eksempler på hvordan tilbygninger udløser kravene.
Bygningsreglementets vejledning om ventilation Der er foretaget ændringer i overensstemmelse med ændringen af BR18, 1. januar 2021, hvor der åbnes for andre ventilationssystemer end mekanisk ventilation for etageboliger og skoler og daginstitutioner. Samtidig er der foretaget ændringer i overensstemmelse med ændringen for emhætter. Endelig er foretaget enkelte sproglige ændringer særligt med henblik på at ensrette sprogbrug i reglementet og DS 447.
Bygningsreglementets vejledning om lydforhold Der er foretaget en opdatering af referencelisten så der peges på nyeste udgave af SBi-anvisning 272.