Status på indfasning af krav til livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning

Publiceret 27-06-2022

Status på indfasning af krav til livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning

Fra næste år skal der indføres nye krav i bygningsreglementet til livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning og CO2-grænseværdi. Kravene har netop været i national høring, og på den baggrund er det sendt i notificering (høring) i EU. Forslaget kan først træde i kraft efter høringen i EU.

Bolig- og Planstyrelsen har haft et forslag til de kommende krav om beregning af bygningers klimapåvirkning og grænseværdi i national høring. Kravene bygger på aftalen af 5. marts 2021 om National strategi for bæredygtigt byggeri og er planlagt til at træde i kraft i bygningsreglementet fra januar 2023.
Høringen har givet anledning til mindre justeringer af de konkrete bestemmelser. En opsamling på høringen og Bolig- og Planstyrelsens offentliggjorte høringsnotat kan findes på Høringsportalen her (nyt vindue).

Efter justering på baggrund af høringen er forslaget sendt i notificering (høring) i EU. Høringen varer minimum tre måneder og kravene kan først træde i kraft efter høringen. Afhængig af eventuelle høringssvar kan der være behov for ændring af bestemmelserne efterfølgende.

Det samlede høringsmateriale kan findes på EU Kommissionens TRIS database via linket her (Nyt vindue). Direkte link til forslaget findes her (Nyt vindue).

Læs mere om grundlaget for de nye krav i den politiske aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri her. Det er også muligt at blive klogere på livscyklusvurderinger og beregning af bygningers klimapåvirkninger hos Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger via linket her.