Øvrig information

Bygningsreglementet med tilhørende vejledninger fastsætter og uddyber krav til bærende konstruktioner. Der findes dog også en del andet informationsmateriale vedr. bærende konstruktioner.

Nedenfor er samlet nogle vejledninger, pjecer og andet informationsmateriale, som kan være relevante for anlæg og vedligehold af bærende konstruktioner. Listen er ikke udtømmende.

Øvrig relevant information vedrørende bærende konstruktioner

Vejledningen omhandler afstivningen af store trægitterspær. Erfaring viser, at afstivningen ofte er mangelfuld. Vejledningen kan både anvendes ved vurdering af
eksisterende tagkonstruktioner og ved planlægning af nye bygninger.
Vejledningen omhandler afstivningen af store stålrammer i f.eks. halbygninger. Vejledningen kan både anvendes ved vurdering af eksisterende konstruktioner og ved planlægning af nye bygninger.
Vejledningen omhandler, hvordan du som bygningsejer kan undersøge  stalde, haller, lader, maskinhaller og andre former for erhvervs og landbrugsbygninger. Du får input til at undersøge, om bygningerne er opført på en måde, der kan medføre risiko for kollaps ved store snemængder. Vejledningen fortæller også, hvad du skal være opmærksom på for at reducere risikoen for skader.
 
Vejledningen giver dig generelle retningslinjer for at undgå alvorlige hændelser ved store snemængder på tag.

Vejledningen retter sig først og fremmest mod bygninger, som er specielt sårbare over for store snemængder. Det gælder især bygninger med store spændvidder, herunder haller og landbrugsbygninger. Anbefalingerne i vejledningen er dog almengyldige og retter sig derfor også i høj grad mod ejere af mindre bygninger.

Vejledningen orienterer om forhold, der gør haller og andre bygninger med store tage særligt udsatte for overbelastning i forbindelse med snepåvirkning og vandophobning. 

Vejledningen belyser de muligheder, som ejere af en betonaltan har for at vedligeholde altanen og forebygge betonskader. Den kan bruges til at give bygningsejer en første indikation på, om betonaltanen bør undersøges nærmere.
Vejledningen forbereder altanejere bedre på den proces, der er forbundet med at identificere, vedligeholde og reparere altaner med udliggerjern.