Om temasiden

Velkommen til Bolig- og Planstyrelsens temaside om certificeringsordning for bærende konstruktioner og brandforhold.

Formål

Siden skal:

 • Skabe overblik over anvendelse af brandrådgivere og statikere ved opførelse af byggeri.
 • Hjælpe bygningsejer, branchens professionelle aktører og bygningsmyndigheden med at gennemføre byggearbejder, hvor der skal tilknyttes en certificeret statiker og/eller brandrådgiver.
 • Fremme implementeringen af ordningen hos branchens aktører.
 • Give let adgang og skabe et samlet overblik over krav, vejledninger samt øvrigt relevant informationsmateriale om certificeringsordningen samt brandforhold og bærende konstruktioner.
 • Give let adgang til spørgsmål og svar på bygningsreglementet.dk, der relaterer sig til certificeringsordningen, bærende konstruktioner og brandforhold
 • Offentliggøre relevante resultater fra taskforcens arbejde
 • Understøtte kommunikation af viden og nyheder til branchens aktører.

Indhold

Siden samler alle relevante links til krav og vejledninger på bygningsreglementet.dk opdelt efter emner. Emnerne er:

 • Certificeringsordningen
 • Certificeredes virke
 • Brandforhold
 • Bærende konstruktioner

Derudover indeholder temasiden overordnede supplerende informationssider, som kan hjælpe til at skabe en forståelse for og ensartet anvendelse af certificeringsordningen for bærende konstruktioner og brandforhold. De supplerende informationer rækker ud over bygningsreglementets område og skal alene opfattes som eksempler på f.eks. roller, opgavefordelinger og anvendelse af certificerede brandrådgivere og statikere. Det er emner såsom:

 • Introduktion til certificeringsordningerne for brand og konstruktioner
 • Brug af certificerede brandrådgivere og statikere
 • Hvad er min rolle ift. certificeringsordningen?
 • Opsamling af best practice og videndeling.

Bygningsreglementet.dk og denne temasides relation hertil

Siden, Bygningsreglementet.dk, indeholder bygningsreglementet med tilhørende vejledninger, pjecer, spørgsmål og svar samt samlinger af eksempler.

Denne temaside om certificeringsordningen for bærende konstruktioner og brandforhold hverken påvirker eller ændrer på dette.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem tekst på denne side og tekst på bygningsreglementet.dk, er det altid teksten på bygningsreglementet.dk, der er gældende.

Opdatering af siden

Siden foreligger nu i en første udgave, og indholdet på siden vil herefter løbende blive opdateret med ny information.