FAQ Brandforhold

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række FAQ’er, der indeholder svarene på de oftest stillede spørgsmål om brandmæssige aspekter i relation til bygningsreglementet og certificeringsordningen.

Bolig- og Planstyrelsen modtager gerne yderligere eller supplerende spørgsmål, så FAQ-listen løbende kan udbygges.

Via linket nedenfor kan du finde spørgsmål og svar til gældende FAQ’er.