Har du spørgsmål til certificeringsordningen?

Hvis du har generelle spørgsmål til bygningsreglementet, herunder certificeringsordningerne, kan du sende dine spørgsmål til Bolig- og Planstyrelsen.

Det er dog ikke alle spørgsmål, som styrelsen kan besvare. Hvis du har et spørgsmål om et konkret byggeri, skal du henvende dig til kommunen, som er bygningsmyndighed.

Hvis du er medlem af en brancheorganisation, kan du med fordel stille dit spørgsmål til styrelsen via denne. Flere brancheorganisationer deltager i en taskforce-gruppe, som styrelsen administrerer.

Taskforce-gruppen har bl.a. til opgave at indsamle, identificere og prioritere konkrete udfordringer i certificeringsordningen, så disse kan blive løst.

Bolig- og Planstyrelsen kan besvare spørgsmål, der relaterer sig til bygningsreglementet samt certificeringsordningerne for hhv. dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og transportable konstruktioner. Styrelsen kan svare på følgende spørgsmål:

  • Hvordan reglerne kan fortolkes.
  • Hvad hensigten med reglerne er.