FAQ Certificering

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række FAQ’er, der indeholder svarene på de oftest stillede spørgsmål om:

  • Certificering af brandrådgivere og statikere,
  • Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet,
  • Anvendelse af certificerede brandrådgivere og statikere,
  • Den certificeredes virke i henhold til bygningsreglementet.

Bolig- og Planstyrelsen modtager gerne yderligere eller supplerende spørgsmål, så FAQ-listen kan udbygges.

Via links nedenfor kan du finde det pågældende svar på bygningsreglementet.dk under det relevante kapitel.