4. webinar: Den certificerede rådgivers virke

På det fjerde webinar er der fokus på de overordnede regler for den certificeredes virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i projektorganisationen alt efter, om den certificerede virker som udarbejdende eller kontrollerende. Derudover vil der være en uddybning af den certificeredes mulighed for ”assistance” og ”uddelegering”.

Webinaret vil derfor omhandle de forhold, der er fælles for den certificerede statiker og brandrådgivers virke, og som er relateret til følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

Kap. 1: Administrative bestemmelser (§ 16 - § 23, § 41 og § 42)
Kap. 32:  Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§ 531 - § 535)
Kap. 33:  Certificeret statikers virke (§ 536 - § 544)
Kap. 34:  Certificeret brandrådgivers virke (§ 545 - § 551)
 

Program for 4. webinar

Afholdt tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 15.00-16.00

1 Kort introduktion til webinarer om certificeringsordningen
2 Kort introduktion til den certificerede statikers og brandrådgivers virke
3 Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne
4 Afrunding
 

Se eller gense 4. webinar

Se eller gense det fjerde webinar om certificeringsordningen og den certificerede rådgivers virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i byggeriets organisation

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 15.00-16.00