7. webinar: Dokumentation og kontrol

På det syvende webinar er der fokus på krav til dokumentation for brandforhold og bærende konstruktioner, der skal foreligge ved ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, herunder omfang, struktur samt tilhørende kontrol.

Webinaret vil derfor omhandle følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

Kap. 28: Dokumentation af bærende konstruktioner (§ 494-§ 505)

Kap. 29: Dokumentation af brandforhold (§ 506-§ 522)

Kap. 30: Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold (§ 523-§ 528)

Bilag 3: Tabeller til kapitel 30 – Kontrol og dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold

Program for 7. webinar

Afholdt mandag d. 3. maj 2021 kl. 15.00-17.00

1 Introduktion til webinarer om certificeringsordningen
2 Præsentation af dokumentation af brandforhold
3 Præsentation af dokumentation af bærende konstruktioner
4 Præsentation af kontrol af dokumentation af bærende konstruktioner og brandforhold
5 Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne
6 Afrunding
 

Se eller gense 7. webinar: Dokumentation og kontrol

Se eller gense det sjette webinar om certificeringsordningen med fokus på dokumentation og kontrol