8. opsamlingswebinar om certificeringsordningen

Bolig- og Planstyrelsen (BPST) har siden februar afholdt syv webinarer om certificeringsordningen, hvor et panel af relevante fagpersoner har besvaret spørgsmål fra deltagerne.

På dette ottende webinar samler vi op på nogle af de spørgsmål, der blev rejst på de tidligere webinarer. Derudover kan deltagerne stille spørgsmål til certificeringsbekendtgørelsen samt de kapitler i bygningsreglementet, som vedrører certificeringsordningen.

Det gælder følgende kapitler i BR18 med dertilhørende vejledninger:

Kap. 1: Administrative bestemmelser (§§ 16-42)

Kap. 5: Brand (§§ 82-158)

Kap. 15: Konstruktioner (§§ 340-357)

Kap. 26: Konstruktionsklasser (§§ 485-489)

Kap. 27: Brandklasser (§§ 490-493)

Kap. 28: Dokumentation af bærende konstruktioner (§§ 494-505)

Kap. 29: Dokumentation af brandforhold (§§ 506-522)

Kap. 30: Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold (§§ 523-528)

Kap. 32: Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§§ 531-535)

Kap. 33: Certificeret statikers virke (§§ 536-544)

Kap. 34: Certificeret brandrådgivers virke (§§ 545-551)

Program for 8. opsamlingswebinar

Afholdt onsdag d. 19. maj 2021 kl. 13.00-15.00

1

Introduktion til opsamlingswebinaret

2

Præsentation af styrelsens temaside, brandogkonstruktioner.dk

3

Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne

4

Afrunding

Se eller gense 8. webinar

Se eller gense det ottende webinar om certificeringsordningen, som er et opsamlingswebinar, der samler op på de øvrige syv webinarer.

Webinaret blev afholdt onsdag d. 19. maj 2021 kl. 13.00-15.00