Bygningsejer

Som bygningsejer er du ansvarlig for lovligheden af dit byggeri. Det betyder, at du er ansvarlig for, at der er udarbejdet den fornødne dokumentation for byggeriet, og at byggeriet er dokumenteret, kontrolleret og udført i overensstemmelse med gældende regler.

Hvis du som bygningsejer gerne vil opføre et byggeri, herunder udføre en ombygning/tilbygning, skal du være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at få tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker, der skal sørge for at udarbejde eller kontrollere den statiske og brandtekniske dokumentation, der er nødvendig for, at du kan få en byggetilladelse af kommunen.

Det er derfor vigtigt, at du rådfører dig med en rådgiver, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er krav om tilknytning af en certificeret brandrådgiver eller statiker til det byggeri, du ønsker at gå i gang med. Hvis der er behov for afklaring af rammerne for byggeprojektet med kommunen, kan dette ske via en forhåndsdialog.

Hvis det viser sig, at byggearbejdet kræver en certificeret rådgiver, er det bygningsejer, der skal udpege en sådan. Dette skal ske inden, der ansøges om byggetilladelse.

Du kan finde en oversigt over certificerede rådgivere i databasen ”Find certificerede statikere og brandrådgivere” via linket nedenfor.

 
Hvis byggearbejdet omfatter bærende konstruktioner, der kan henføres til konstruktionsklasse 2-4, skal du som bygningsejer tillige udpege en bygværksprojekterende, der skal samle og koordinere den statiske dokumentation for hele byggeriet.

Inden byggearbejdet kan påbegyndes, skal du som udgangspunkt have en byggetilladelse fra kommunen.

Du skal tillige sørge for at færdigmelde byggeriet til kommunen, når byggearbejdet er afsluttet.