Overblik over byggesagsbehandlingen

Når en bygningsejer ønsker at igangsætte et nybyggeri eller en om- eller tilbygning, skal det klarlægges hvilken lovgivning og hermed hvilke krav, som byggearbejdet er omfattet af. Det er allerede på dette tidspunkt, at det skal konstateres, om byggearbejdet vil kræve, at der tilknyttes en certificeret statiker og/eller en certificeret brandrådgiver.

På baggrund af lovgrundlaget og bygningsejers supplerende egne krav kan der udarbejdes en projektbeskrivelse, der skal danne grundlag for byggeprojektet. På et byggeprojekt vil der normalt være flere aktører. Disse aktører vil være knyttet til bygningsejeren via en kontrakt eller flere kontrakter, afhængig af hvilken projektorganisering bygningsejer finder passende for byggeprojektet. 

De forskellige aktørers opgaver og ansvar er beskrevet nedenfor.

Hvis byggeprojektet kræver en certificeret statiker og/eller en certificeret brandrådgiver, skal bygningsejer udpege en statiker og/eller brandrådgiver, der er certificeret til den klasse, som byggeprojektet er indplaceret i. 

Certificeret til   Brandklasse 1  Brandklasse 2  Brandklasse 3 Brandklasse 4
 Konstruktionsklasse 1       - BK2 BK3/BK4 BK3/BK4
3.part-BK
 Konstruktionsklasse 2 KK2 BK2
KK2
BK3/BK4
KK2
BK3/BK4
3. part-BK
KK2
 Konstruktionsklasse 3 KK3/KK4 BK2
KK3/KK4
BK3/BK4
KK3/KK4
BK3/BK4
3.part-BK
KK3/KK4
 Konstruktionsklasse 4 KK3/KK4
3. part-KK
BK2
KK3/KK4
3. part-KK
BK3/BK4
KK3/KK4
3. part-KK
BK3/BK4
3. part-BK
KK3/KK4
3. part-KK
BK2: Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2
BK3/BK4: Certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 og 4
3.part-BK: Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol af brandforhold
KK2: Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2
KK3/KK4: Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4
3.part-KK: Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik


Når der er indgået aftaler med byggeprojektets relevante aktører, kan der på baggrund af projektbeskrivelsen fra bygningsejeren udarbejdes dokumentation for indplacering i brand- og konstruktionsklasse samt dokumentation for indsatsforhold. Hvis der er behov for afklaring af rammerne for byggeprojektet med kommunen, kan dette ske via en frivillig forhåndsdialog.

Dokumentationen skal være udarbejdet eller kontrolleret af den certificerede rådgiver evt. ved brug af assistance eller ved uddelegering. Dokumentationen skal indsendes til kommunen ifm. ansøgning om byggetilladelse sammen med en starterklæring, som er udarbejdet og underskrevet af den certificerede rådgiver.

Når kommunen har modtaget al relevant dokumentation og fundet den fyldestgørende samt foretaget den nødvendige byggesagsbehandling af f.eks. helhedsvurdering mv., kan kommunen udstede en byggetilladelse.

Den projekterende udarbejder også et udførelsesgrundlag for projektering, der ligger til grund for udførelsen. Denne dokumentation skal enten udarbejdes eller kontrolleres af den certificerede rådgiver evt. ved brug af assistance eller ved uddelegering.

Den udførende kan herefter på baggrund af den projekterendes udførelsesgrundlag for projektering udarbejde udførelsesgrundlag for udførelsen. 

Det fysiske byggearbejde kan nu påbegyndes. Under selve byggearbejdet skal der udføres kontrol og udarbejdes dokumentation i form af kontrolrapporter. 
Denne dokumentation kontrolleres af den certificerede rådgiver evt. ved brug af assistance eller ved uddelegering. 

Når byggearbejdet er afsluttet, skal byggearbejdet færdigmeldes til kommunen. Med færdigmeldingen indsendes den samlede statiske og brandtekniske dokumentation samt en sluterklæring, der er udarbejdet og underskrevet af den certificerede rådgiver.

Når kommunen har modtaget al relevant dokumentation og fundet den fyldestgørende, kan de udstede en ibrugtagningstilladelse, og byggeriet kan lovligt tages i brug.

  Overblik over byggesagsbehandlingen