DANAK

Akkrediteringsorganets opgave at akkreditere virksomheder, der ønsker at blive certificeringsorgan for derved at kunne certificere f.eks. brandrådgivere eller statikere. I Danmark er akkrediteringsorganet DANAK – Den Danske Akkrediteringsfond.

Akkrediteringen har til formål at skabe større tillid til, at certificeringsorganerne varetager de forpligtelser, som de har som certificeringsorgan. Dette sker bl.a. ved, at akkrediteringsorganet løbende skal bedømme certificeringsorganerne.

Den første bedømmelse sker inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er blevet akkrediteret. Herefter sker bedømmelsen årligt.

Figuren nedenfor illustrerer forholdet mellem akkrediteringsorganet, certificeringsorganet og den certificerede rådgiver.

Grafik over certificeringsordningen, der viser hvordan akkreditering, certificering samt projektering og dokumentation hænger sammen ift. byggeprojekter